Jaarvergadering goed bezocht

Donderdag 12 februari was het weer tijd voor de jaarvergadering van de Streekrijders. Zoals altijd werd deze vergadering bij de “Letste Geulde” weer goed bezocht. Op de agenda stonden de gebruikelijke punten. Bij de opening door nieuwe voorzitter Bert werd er eerst een minuut stilte gevraagd voor diegenen die ons het afgelopen jaar ontvallen zijn. Helaas krijg je daar ook meer mee te maken naarmate een vereniging langer bestaat. Na de ingekomen stukken deed Chris Lenssen voor de laatste keer de financiële gang van zaken uit de doeken. Zoals we gewend zijn was het weer prima voor mekaar en kon Chris melden dat we er het afgelopen jaar wat op vooruit zijn gegaan. Vervolgens was het tijd voor het algemeen jaarverslag. Na jaren van prachtige verhalen door oud bestuurslid Luc, had opvolger en zoon Rick gekozen voor een andere insteek. Hij had samen met kandidaat bestuurslid Ilse een moderne powerpoint presentatie in mekaar gezet waarin alle hoogtepunten van 2018 nog eens aan bod kwamen.

Vast item is ook de bestuursverkiezing. Na oudgedienden Joop en Luc waren het nu Chris en Remy, resp. 31 en 12 bestuurslid, die aan hadden gegeven niet meer herkiesbaar te zijn. Met Elsa en Ilse als kandidaten voor de vacante functies heeft het bestuur (ze werden beiden gekozen) voor het eerst dames in haar midden. Bert bedankt ook Robert Hagens die in de loop van 2018 afscheid heeft genomen van het bestuur.

Dames in het bestuur, links naast Bert Elsa en rechts Ilse

In de pauze verzorgd Joop een stukje Streekrijders historie en toonde een filmpje van een wedstrijd op de Reulsberg in 1993.

Na de pauze werd er nog uitgebreid gesproken over de test van het andersom rijden van het circuit, waarover de meningen nogal verdeeld waren, de vraag waarom we als motorcrossvereniging nationale wedstrijden organiseren, gaat het om het geld of om de sport? en de clubcrossen waaraan steeds minder wordt deelgenomen.
Verder werden de activiteiten voor 2019 doorgenomen met a.o. de nationale wedstrijden, de trainings-, en opstapdag, de bowlingavond (of gaan we boogschieten), en de jaarlijkse feestavond.
De vergadering werd afgesloten met een rondvraag.

Al met al een uitstekende vergadering waarbij alle belangrijke zaken aan bod kwamen en iedereen de mogelijkheid had zijn of haar mening naar voren te brengen.

Berichten gemaakt 165

Geef een reactie

Type je zoekwoorden hierboven en druk op Enter om te zoeken. Druk ESC om te annuleren.

Terug naar boven