Jaarvergadering MCC de Streekrijders 2020

Er wordt door de Streekijders aandachtig geluisterd

Donderdag 30 januari werd onze jaarvergadering gehouden op het vertrouwde adres van de Letste Gulde in Horst. De vergadering werd uitstekend bezocht en verliep voorspoedig. Voorzitter Bert gaf met enige trots zijn complimenten aan het nog jonge bestuur en was zeer tevreden over hun inbreng tot dusver. Helaas moest er ook afscheid genomen van bestuurslid Fred Peters. Sinds zoon Jimmy stopte met crossen en Fred is gestart met het begeleiden van een wegracer is de afstand tot de vereniging groter geworden en koos Fred er na 2 termijnen voor om afscheid te nemen.

Fred bedankt voor je inzet!

Ook Bert zelf was aftredend maar herkiesbaar voor een volgende termijn. De herverkiezing was geen probleem! Het bestuur stelde voor om nu met 5 bestuursleden door te gaan. Daar was niemand op tegen.
Naast de agendapunten die gebruikelijk op een jaarvergadering worden besproken werd er ook ruim aandacht besteed aan heuglijke gebeurtenissen en mijlpalen die er waren bereikt.
Zo werd Teun den Mulder die afgelopen jaar kampioen werd bij de MX2 senioren, gehuldigd en mocht hij een mooie spiegel in ontvangst nemen met daarop een actiefoto van zichzelf.
Verder kwamen de jubilarissen aan bod. Dirk Schatorie is inmiddels al 40 jaar lid en Dries van Wylick en Twan Hoeijmakers 25 jaar. Zij mochten een mooi bosje bloemen en een unieke Streekrijdersmok in ontvangst nemen.

Bosje bloemen en een mooie spiegel voor Teun
Dirk 40 jaar lid.
Dries en Twan 25 jaar lid.

Besproken werden verder o.a., de financiën, die het afgelopen jaar werden bijgehouden door nieuwe penningmeester Ilse Hoeijmakers en waarvan de kascommissie oordeelde dat ze dat prima had gedaan, de plannen voor 2020, de nodige zaken betreffende het circuit en een visie op de toekomst.
Alle besproken zaken werden bijgehouden door secretaris en inmiddels ook vice-voorzitter, Elsa Buijssen, die daar inmiddels keurige notulen van heeft rondgestuurd.
Vraagje uit de vergadering was nog of het de volgende keer wellicht iets eerder afgelopen kon zijn. Ik vind het echter ook belangrijk dat iedereen gelegenheid moet krijgen om zijn mening te geven en de voorzitter gaf daar ook de voldoende tijd voor desondanks wist hij de vergadering op een alleszins redelijke tijd van 22.45 u. af te sluiten.

Bestuur voor het laatst met Fred Peters.

Berichten gemaakt 165

Geef een reactie

Type je zoekwoorden hierboven en druk op Enter om te zoeken. Druk ESC om te annuleren.

Terug naar boven