Jaarvergadering van de Streekrijders 2024

Eugene presenteert de terugblik op 2023

14 maart jongstleden werd de 48ste jaargadering van de Streekrijders gehouden. Het bestuur had weer gekozen voor de vergaderruimte van restaurant Graaf ter Horst in de kasteelse bossen. Een prima locatie met ruim voldoende plek voor de ca. 50 aanwezige leden. Na een uitgebreid welkomswoord van voorzitter Bert Alards werden de gebruikelijke agendapunten, horend bij een jaarvergadering, vlot afgewerkt. Na goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering en de behandeling van enkele ingekomen stukken werden de financiën keurig uit de doeken gedaan door penningmeester Ilse Hoeijmakers. Hieruit bleek dat we ook financieel een gezonde vereniging zijn. De kascommissie had ook haar werk gedaan en complimenteerde Ilse met de keurige manier waarop ze alles had bijgehouden. Daarna was het aan Eugene van Loon om middels een mooi verslag nog eens terug te kijken op het afgelopen jaar.

bedankje voor Joey en Gerben


In de pauze werden Joey Jakobs en Gerben Allards met een leuke attentie bedankt voor de uitstekende wijze waarop zij het afgelopen jaar het circuit, met tractor en kilverbord, hadden onderhouden.

bestuursvergadering in de nieuwe samenstelling


Na de pauze werd de vergadering vervolgt met de bestuursverkiezing. Rick Boekestijn was aftredend en ook weer herkiesbaar voor nog volgende periode van drie jaar. Met applaus werd hij herkozen. Daarna gaf het bestuur aan dat ze graag het bestuur wilden uitbreiden van 5 naar 7 personen en kwam daarvoor ook meteen met 2 kandidaat bestuursleden op de proppen. Omdat er verder geen tegenkandidaten waren, en nadat de voorzitter Daisy Schattefor en Marc Kleeven uitgebreid had voorgesteld, werden ook Daisy en Marc met ook 0applaus begroet als nieuwe bestuursleden. Enkele dagen later was het voltallige bestuur inclusief de nieuwe bestuursleden al bijeen voor de eerste bestuursvergadering (zie foto).

Helaas moest ondergetekende de vergadering wat eerder verlaten maar ik ga er van uit dat ook het laatste deel van de vergadering naar ieders tevredenheid is verlopen.

Het lijkt mij dat het bestuur een woord van dank heeft verdiend voor hun inzet van het afgelopen jaar.
Bij deze!

Berichten gemaakt 162

Geef een reactie

Type je zoekwoorden hierboven en druk op Enter om te zoeken. Druk ESC om te annuleren.

Terug naar boven